Xin Cheat/Code srw 4S trên giả lập PS1

Thảo luận trong 'Cheat Code - Hints - Secrets' bắt đầu bởi meomunmuonnam, 6/8/13.

 1. meomunmuonnam

  meomunmuonnam New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  game này lúc trước mình chơi trên PS1, h bán PS1 rồi nên muốn chơi lại trên giả lập và muốn có thêm code cho mạnh chút, mình đã có code money rồi nên mọi người nếu ai có code gì mới thì cho mình xin nha, cám ơn nhiều ^^
   
  Đang tải...
 2. meoconkitty281

  meoconkitty281 New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  1
  SD Gundam G Century

  Không hết tiền:
  8011F9B0 67E8
  Không hết lượt:
  8010F1B2 0001

  SD Gundam G Generation

  Không hết tiền
  8012DEA0 967F
  8012DEA2 0098
  Mã dành cho chiến hạm mẹ:
  Chiến hạm 1 Không hết HP & EN
  8012A7B8 FFFF
  8012A7BC 03E7
  Chiến hạm 2 Không hết HP & EN
  8012A7E4 FFFF
  8012A7E8 03E7
  Chiến hạm 3 Không hết HP & EN
  8012A810 FFFF
  8012A814 03E7
  Chiến hạm 4 Không hết HP & EN
  8012A83C FFFF
  8012A840 03E7
  Chiến hạm 5 Không hết HP & EN
  8012A868 FFFF
  8012A86C 03E7
  Chiến hạm 6 Không hết HP & EN
  8012A894 FFFF
  8012A898 03E7
  Chiến hạm 7 Không hết HP & EN
  8012A8C0 FFFF
  8012A8C4 03E7
  Chiến hạm 8 Không hết HP & EN
  8012A8EC FFFF
  8012A8F2 03E7
  Chiến hạm 9 Không hết HP & EN
  8012A918 FFFF
  8012A91C 03E7
  Chiến hạm 10 Không hết HP & EN
  8012A944 FFFF
  8012A948 03E7
  Chiến hạm 11 Không hết HP & EN
  8012A970 FFFF
  8012A974 03E7
  Chiến hạm 12 Không hết HP & EN
  8012A99C FFFF
  8012A9A2 03E7
  Chiến hạm 13 Không hết HP & EN
  8012A9C8 FFFF
  8012A9CC 03E7
  Chiến hạm 14 Không hết HP & EN
  8012A9F4 FFFF
  8012A9F8 03E7
  Chiến hạm 15 Không hết HP & EN
  8012AA20 FFFF
  8012AA24 03E7
  Chiến hạm 16 Không hết HP & EN
  8012AA4C FFFF
  8012AA52 03E7
  Chiến hạm 17 Không hết HP & EN
  8012AA78 FFFF
  8012AA7C 03E7
  Chiến hạm 18 Không hết HP & EN
  8012AAA4 FFFF
  8012AAA8 03E7
  Chiến hạm 19 Không hết HP & EN
  8012AAD0 FFFF
  8012AAD4 03E7
  Chiến hạm 20 Không hết HP & EN
  8012AAFC FFFF
  8012AB00 03E7
  Tất Cả các chiến hạm mẹ Không hết HP (action replay only)
  B020002C 0000
  8012A7B8 FFFF
  hay :
  5000202C 0000 (gameshark)
  8012A7B8 FFFF
  Tất cả các chiến hạm mẹ Không hết EN (action replay only)
  B020002C 0000
  8012A7BC 03E7
  hay:
  5000202C 0000 (gameshark)
  8012A7BC 03E7
  MS Codes
  Tất MS Không hết HP & EN từ chiến hạm mẹ 1
  80128E90 FFFF
  80128EA4 FFFF
  80128EB8 FFFF
  80128ECC FFFF
  80128E94 03E7
  80128EA8 03E7
  80128EBC 03E7
  80128ED0 03E7
  Tất cả MS Không hết HP & EN từ chiến hạm mẹ 2
  80128EE0 FFFF
  80128EF4 FFFF
  80128F08 FFFF
  80128F1C FFFF
  80128EE4 03E7
  80128EF8 03E7
  80128F0C 03E7
  80128F20 03E7
  Tất cả MS Không hết HP & EN từ chiến hạm mẹ 3
  80128F30 FFFF
  80128F44 FFFF
  80128F58 FFFF
  80128F6C FFFF
  80128F34 03E7
  80128F48 03E7
  80128F5C 03E7
  80128F70 03E7
  Tất cả MS Không hết HP & EN từ chiến hạm mẹ 4
  80128F80 FFFF
  80128F94 FFFF
  80128FA8 FFFF
  80128FBC FFFF
  80128F84 03E7
  80128F98 03E7
  80128FAC 03E7
  80128FC0 03E7
  Tất cả MS Không hết HP & EN từ chiến hạm mẹ 5
  80128FD0 FFFF
  80128FE4 FFFF
  80128FF8 FFFF
  8012900C FFFF
  80128FD4 03E7
  80128FE8 03E7
  80128FFC 03E7
  80129010 03E7
  Tất cả MS Không hết HP & EN từ chiến hạm mẹ 6
  80129020 FFFF
  80129034 FFFF
  80129048 FFFF
  8012905C FFFF
  80129024 03E7
  80129038 03E7
  8012904C 03E7
  80129060 03E7
  Tất cả MS Không hết HP & EN từ chiến hạm mẹ 7
  80129070 FFFF
  80129084 FFFF
  80129098 FFFF
  801290AC FFFF
  80129074 03E7
  80129088 03E7
  8012909C 03E7
  801290B0 03E7
  Tất cả MS Không hết HP & EN từ chiến hạm mẹ 8
  801290C0 FFFF
  801290D4 FFFF
  801290E8 FFFF
  801290FC FFFF
  801290C4 03E7
  801290D8 03E7
  801290EC 03E7
  80129100 03E7
  Tất cả MS Không hết HP & EN từ chiến hạm mẹ 9
  80129110 FFFF
  80129124 FFFF
  80129138 FFFF
  8012914C FFFF
  80129114 03E7
  80129128 03E7
  8012913C 03E7
  80129150 03E7
  Tất cả MS Không hết HP & EN từ chiến hạm mẹ 10
  80129160 FFFF
  80129174 FFFF
  80129188 FFFF
  8012919C FFFF
  80129164 03E7
  80129178 03E7
  8012918C 03E7
  801291A0 03E7
  Tất cả MS Không hết HP trong tất cả chiến hạm mẹ
  B0400014 0000 (AR)
  80128E90 FFFF
  hay:
  50004014 0000 (GS)
  80128E90 FFFF
  Tất cả MS Không hết EN trong tất cả chiến hạm mẹ
  B0400014 0000 (AR)
  80128E94 03E7
  hay:
  50004014 0000 (GS)
  80128E94 03E7
  Không hết MP-Nhân vật 1
  801261D4 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 2
  80126204 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 3
  80126234 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 4
  80126264 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 5
  80126294 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 6
  801262C4 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 7
  801262F4 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 8
  80126324 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 9
  80126354 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 10
  80126384 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 11
  801263B4 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 12
  801263E4 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 13
  80126414 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 14
  80126444 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 15
  80126474 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 16
  801264A4 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 17
  801264D4 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 18
  80126504 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 19
  80126534 01F4
  Không hết MP-Nhân vật 20
  80126564 01F4
  Mã làm cho MS đạt ACE :
  1st MS
  80127816 0300
  2nd MS
  8012782A 0300
  3rd MS
  8012783E 0300
  4th MS
  80127852 0300
  5th MS
  80127866 0300
  6th MS
  8012787A 0300
  7th MS
  8012788E 0300
  8th MS
  801278A2 0300
  9th MS
  801278B6 0300
  10th MS
  801278CA 0300
  11st MS
  801278DE 0300
  12nd MS
  801278F2 0300

  SD Gundam G Generation F

  Có thể mua tất cả Robot (MS)
  D0153B38 001D
  80153B3A 1400
  D0153B70 0009
  80153B72 1400

  Có thể mua tất cả các chiến hạm
  D0153CEC 0004
  80153CEE 1400
  D0153CEC 0004
  80153CFA 1000

  Có thể mua tất cả các ụ bảo vệ
  D01355E8 0039
  801355EA 0400
  D01355F0 0002
  801355F2 1400

  Lý lịch (Profile) 100%
  50003502 0000
  800BE0B8 FFFF
  800BE122 01FF

  Không hết EN
  D0030F64 3823
  80030F66 00E0

  9999999 tiền
  90175BF8 0098967F
  hay:
  80175BF8 967F
  80175BFA 0098

  Đi không hết lượt
  D00AB280 0100
  8012C0E6 2000
  D00AB280 0104
  8012C0E6 A444
  Nhấn L1 + Select tại lượt đi của mình.
  Đạt ACE khi hạ 1 đối phương
  D013025C 001F
  8013025C 0001

  Đạt 1 Melee point (Giáp lá cà) khi hạ 1 đối phương
  D003BF94 0002
  8003BF94 0001

  Đạt 1 Shot point (bắn) khi hạ 1 đối phương
  D003BFA4 0002
  8003BFA4 0001

  Đạt 1 Evasion point (Né) khi hạ 1 đối phương
  D003BFB0 0002
  8003BFB0 0001  SD Gundam G Generation Zero

  Tối đa tiền
  80180360 9676
  80180362 0098
  Mã dành cho phi thuyền mẹ 1 :
  Tối đa HP
  801365C8 FFFF
  800D6E30 FFFF
  Tối Đa EN
  801365CA 07CE
  800D6E2E 07CE
  Tối đa sức tấn công
  300D6E34 0063
  Tối đa sức chống mòn
  300D6E35 0031
  Mã dành cho phi thuyền mẹ 2
  Tối đa Hp
  801365D0 FFFF
  800D6DB0 FFFF
  Tối đa En
  801365D2 07CE
  800D6EAE 07CE
  Tối đa sức tấn công
  300D6EB4 0063
  Tối đa sức chống mòn
  300D6EB5 0031

  SD Gundam Over Galaxian

  Không hết máu
  80016430 0000
  Không hết máu trong mọi lúc
  80010016 00FF
  Tốc độ LV 99
  80010036 0063
  Sức mạnh LV 99
  80010038 0063
  Bazooka LV 99
  8001003A 0063

  Super Robot War 4

  Không hết tiền
  801047A8 FFFF

  Super Robot War Four S

  Tối đa tiền
  801047A8 FFFF
  Tất cả mọi món đồ
  801046E0 0099
  801046E2 9999
  801046E4 9999
  801046E6 9999
  801046E8 9999
  801046EA 9999
  801046EC 9999
  801046EE 9999
  801046F0 0099
  Lên lv nhanh
  80105162 FFFF


  Super Robot Wars Alpha

  Tối đa tiền
  8006E8F0 E0FF
  8006E8F2 05F5
  Tất cả mọi món đồ
  8016C2DC FFFF
  8016C2DE FFFF
  Đi hoài không hết
  D0154A78 0101
  8007C04C 0001
  D0154A78 0102
  8007C04C 0000
  Vũ khí LV 15
  3013A440 0000
  3013B1D8 000F
  301330E8 000F
  KHông hết đạn
  D007993E 2442
  8007993C 0000
  Không hết En
  D00B7392 0065
  800B7392 0060
  Tất cả mọi đoạn phim
  D00E4C2E 1040
  800E4C2E 1400
  Tối đa tinh thần Robot
  D00BE08A 1440
  800BE08A 1400
  Chọn cảnh
  800701DC 00?? (?? = 01 ........... 32........FF)
  Tối đa dồ dùng
  8016C2E0 0909
  8016C2E2 0909
  8016C2E4 0909
  8016C2E6 0909
  8016C2E8 0909
  8016C2EA 0909
  8016C2EC 0909
  8016C2EE 0909
  8016C2F0 0909
  8016C2F2 0909
  8016C2F4 0909
  8016C2F6 0909
  8016C2F8 0909


  Super Robot Wars Alpha Gaiden

  Tối đa tiền
  80073168 967F
  8007316A 0098
  Tất cả các món đồ (AR)
  801704AC FFFF
  801704AE FFFF
  801704B0 FFFF
  B0640002 00000000
  801704BC 0909

  hay: (GS)

  801704AC FFFF
  801704AE FFFF
  801704B0 FFFF
  50006402 0000
  801704BC 0909

  LV tăng tối đa sau 1 trận đánh
  D00B58EC 0002
  800B58EC 0001
  BS đầy
  80073175 0000
  Không hết xăng
  D00B8600 1823
  800B8602 0060
  D00B8686 1821
  800B8688 0060
  D00B8CB8 1023
  800B8CBA 0060

  Super Robot War F

  Tối đa tiền
  8019BA6A 967F
  8019BA6C 0098
  Tất cả các đoạn phim:
  801476F2 8000
  Tất cả bức ảnh
  B02C0002 00000000 (Ar)
  801476B8 FFFF
  hay:
  50002C02 0000 (GS)
  801476B8 FFFF
  Tất cả các bức ảnh
  801476B8 FFFF
  801476BA FFFF
  801476BC FFFF
  801476BE FFFF
  801476C0 FFFF
  801476C2 FFFF
  801476C4 FFFF
  801476C6 FFFF
  801476C8 FFFF
  801476CA FFFF
  801476CC FFFF
  801476CE FFFF
  801476D0 FFFF
  801476D2 FFFF
  801476D4 FFFF
  801476D6 FFFF
  801476D8 FFFF
  801476DA FFFF
  801476DC FFFF
  801476DE FFFF
  Hoàn thành câu chuyện 100%
  B02C0002 00000000
  80147678 FFFF
  hay:
  50002C02 0000
  80147678 FFFF
  LV tăng nhanh sau khi đánh
  8007C77A A4A0
  Không hêt Hp
  80095A80 2800
  80095A82 0800
  80095A84 0000
  80095A86 0000
  8000A000 0002
  8000A002 9046
  8000A004 0001
  8000A006 2407
  8000A008 0003
  8000A00A 10C7
  8000A010 0016
  8000A012 A443
  8000A014 8014
  8000A016 3C02
  8000A018 56A2
  8000A01A 0802
  Không hết En
  B040000C 00000000 (AR)
  8019A55E 00FF
  hay:
  5000400C 0000 (GS)
  8019A55E 00FF
  Không hết En
  8009290A 9462
  80095B1E 9482
  80078776 9043
  80080B3A 9464
  Tất cả các món đồ hỗ trợ
  8019BB36 0909
  8019BB38 0909
  8019BB3A 0909
  8019BB3C 0909
  8019BB3E 0909
  8019BB40 0909
  8019BB42 0909
  8019BB44 0909
  8019BB45 0909
  8019BB48 0909
  8019BB4A 0909
  Level 99 :
  8007C040 0001
  8007C042 2464
  D014569A 7FFF
  8007C040 0000
  D014569A 7FFF
  8007C042 0000
  8007BF08 0063
  8007BF0A 2402
  8007BD74 0063
  8007BD76 2402
  8007BFEC 0063
  8007C038 0063
  8007C74C 0063
  Tối đa Exp Cho tất cả nhân vật
  B040000C 00000000 (Ar)
  8019A558 0000
  hay:
  5000400C 0000
  8019A558 0000
  Tối đa Exp For Cho tất cả nhân vật
  8019A558 0000
  8019A564 0000
  8019A570 0000
  8019A57C 0000
  8019A588 0000
  8019A594 0000
  8019A5A0 0000
  8019A5AC 0000
  8019A5B8 0000
  8019A5C4 0000
  8019A5D0 0000
  8019A5DC 0000
  8019A5E8 0000
  8019A5F4 0000
  8019A600 0000
  8019A60C 0000
  8019A618 0000
  8019A624 0000
  8019A630 0000
  8019A63C 0000
  8019A648 0000
  8019A654 0000
  8019A660 0000
  8019A66C 0000
  8019A678 0000
  8019A684 0000
  8019A690 0000
  8019A69C 0000
  8019A6A8 0000
  8019A6B4 0000
  8019A6C0 0000
  8019A6CC 0000
  8019A6D8 0000
  8019A6E4 0000
  8019A6F0 0000
  8019A6FC 0000
  8019A708 0000
  8019A714 0000
  8019A720 0000
  8019A72C 0000
  8019A738 0000
  8019A744 0000
  8019A750 0000
  8019A75C 0000
  8019A768 0000
  8019A774 0000
  8019A780 0000
  8019A78C 0000
  8019A798 0000
  8019A7A4 0000
  8019A7B0 0000
  8019A7BC 0000
  8019A7C8 0000
  8019A7D4 0000
  8019A7E0 0000
  8019A7EC 0000
  8019A7F8 0000
  8019A804 0000
  8019A810 0000
  8019A81C 0000
  8019A828 0000
  8019A834 0000
  8019A840 0000
  8019A84C 0000
  8019A858 0000
  Tối đa Sp
  B040000C 00000000
  8019A55E 00FA
  hay:
  5000400C 0000
  8019A55E 00FA
  Tối đa Sp
  8019A55E 00FA
  8019A56A 00FA
  8019A576 00FA
  8019A582 00FA
  8019A58E 00FA
  8019A59A 00FA
  8019A5A6 00FA
  8019A5B2 00FA
  8019A5BE 00FA
  8019A5CA 00FA
  8019A5D6 00FA
  8019A5E2 00FA
  8019A5EE 00FA
  8019A5FA 00FA
  8019A606 00FA
  8019A612 00FA
  8019A61E 00FA
  8019A62A 00FA
  8019A636 00FA
  8019A642 00FA
  8019A64E 00FA
  8019A65A 00FA
  8019A666 00FA
  8019A672 00FA
  8019A67E 00FA
  8019A68A 00FA
  8019A696 00FA
  8019A6A2 00FA
  8019A6AE 00FA
  8019A6BA 00FA
  8019A6C6 00FA
  8019A6D2 00FA
  8019A6DE 00FA
  8019A6EA 00FA
  8019A6F6 00FA
  8019A702 00FA
  8019A70E 00FA
  8019A71A 00FA
  8019A726 00FA
  8019A732 00FA
  8019A73E 00FA
  8019A74A 00FA
  8019A756 00FA
  8019A762 00FA
  8019A76E 00FA
  8019A77A 00FA
  8019A786 00FA
  8019A792 00FA
  8019A79E 00FA
  8019A7AA 00FA
  8019A7B6 00FA
  8019A7C2 00FA
  8019A7CE 00FA
  8019A7DA 00FA
  8019A7E6 00FA
  8019A7F2 00FA
  8019A7FE 00FA
  8019A80A 00FA
  8019A816 00FA
  8019A822 00FA
  8019A82E 00FA
  8019A83A 00FA
  8019A846 00FA
  8019A852 00FA
  8019A85E 00FA
  8019A86A 00FA
  8019A876 00FA
  8019A882 00FA
  8019A88E 00FA
  8019A89A 00FA
  8019A8A6 00FA
  8019A8B2 00FA
  8019A8BE 00FA
  8019A8CA 00FA
  8019A8D6 00FA
  8019A8E2 00FA
  8019A8EE 00FA
  8019A8FA 00FA
  8019A906 00FA
  8019A912 00FA
  Hp, En tất đều tối đa (Nhấn Square & R2 trong phòng nâng cấp)
  D014569A 7DFF
  30199F2F 00A0
  D014569A 7DFF
  80199F30 FFFF
  Dùng vũ khí đặc biệt
  8019BAFE FFFF
  Đi hoài không hết
  B0300010 00000000 (AR)
  3019A0BB 0020
  hay:
  50003010 0000 (GS)
  3019A0BB 0020
  Qua nước:
  30199F50 000F
  Nâng cấp robôt 10 lần
  30145577 000A
  Nâng cấp vũ khí 10 lần
  30145578 000A

  Super Robot Wars F Final

  Tối đa tiền
  8019BA6A 976F
  8019BA6C 0098
  Nhảy cảnh (?? = 01-4E)
  3019BA65 00??
  Tất cả Robot BP 999
  80199F4C 03E7
  Tất cả Robot EN 999
  80199F44 03E7
  80199F48 03E7
  Tất cả Robot Level 99
  30199F2F 00F0
  80199F30 FFFF
  Tất cả vũ khí Level 15
  80199F32 0000
  80199F34 0000
  80199F36 0000
  80199F38 0000
  Số vòng = 0
  8019BA6E 0000
  Số Robot giảm dần (Nhấn Square & L2)
  D014569A 7EFF
  301454B1 0063
  D014569A 7EFF
  301454B1 0063
  oo lượt
  3019A0BB 0020
  Vũ khí bí mật
  301478D0 000E
  8019BAFE FFFF
  Qua lượt
  30199F50 000F
  Nhân vật Level 99
  B014000C 00000000
  3019A556 00C3
  Nhân vật Next Exp = 0
  B040000C 00000000
  8019A558 0000
  Nhân vật oo Sp
  B040000C 00000000
  8019A55E 00FF
  Nhân vật có 2 lần đi
  B0300010 00000000
  3019A0BB 0020
  Gắn thêm những món đồ hỗ trợ
  B0160001 00000000
  3019BB35 0009
  Robot nâng cấp lên Level Max
  30199F2F 00F0
  80199F30 FFFF
  Vũ khí có thể nâng cấp đến Level 10
  301478D0 000A
  19 Robot Can Upgrade To Level 10
  301478CF 000A
  Không hết EN
  80095ADE 9462
  80098CF2 9482
  8007B792 9462
  Mở Tất cả câu chuyện
  B0140002 00000000
  80147678 FFFF
  Mở tất cả các bức ảnh
  B0140002 00000000
  801476B8 FFFF
  Đánh 1 lần lên LV nhanh:
  8007F756 A4A0

  Có code có sử dụng được có cái không nhé :9cool_haha: , khá dài nên mình spoiler lại cho bạn :3cool_angry:
   
 3. domuc

  domuc New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  Cám ơn bạn đã giúp, cho quá trời code luôn, mà bạn có thể chỉ cách bỏ code vô psx 1.8 được không bạn, sr vì mình quên nói là mình toàn sử dụng cheat code bằng PEC không à, nên code này mình không biết xài....

  - - - Updated - - -

  Sr, coi như bài trả lời trên mình chưa nói gì đi nha, bạn cho mình hỏi là những Code trên, hay ít nhất là code của srw 4S bỏ vô PEC có xài được ko zậy, cám ơn nhiều
   
Đang tải...