[X360-Hints] Burnout Revenge

Thảo luận trong 'Hộp Lưu Trữ' bắt đầu bởi mizu89, 11/8/06.

 1. mizu89

  mizu89 New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  Burnout Revenge (X360)
  # Madden Van

  Xem đoạn phim the Madden NFL 06 trong Special Features menu để mỡ Madden Van.
  # 4x4 C165 MID

  Giành huy chương Smash My Ride và ít nhất là hạng 5 trong 5 Sunshine Keys Để mở
  4x4 C165 MID.
  # 4x4 C180 Super

  Giành huy chương trong Off The Beaten Truck và hạng 1 Lone Peak Để mỡ 4x4 C180 Super.
  # Black Elite Racer

  TÌm "Elite" Để mỡBlack Elite Racer.
  # Classic Crasher C170

  Giành huy chương trong Cry For Alp và ít nhất là hạng 10 trong White Mountain Để mỡ Classic Crasher C170.
  # Compact C180 Lite

  Giành huy chương trong Deconstruction Site và ít nhất là hạng 1 Motor City để mỡ Compact C180 Lite.
  # Compact C185 Super

  Giành huy chương trong Circle Of Strife và ít nhất là hạng 2 trong Eternal City Để mỡ Compact C185 Super.

  # Criterion R205 GT

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Long Reverse và ít nhất là hạng 9 Eastern Bay để mỡ Criterion R205 GT.
  # Custom Classic

  Hòan tất Sunshine Keys Challenge Sheet để mỡ Custom Classic.
  # Custom M-Type DX

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Lower Link Forwards và ít nhất là hạng 6 Eastern Bay để mỡ Custom M-Type DX.
  # Custom M-Type GT

  Giành huy chương trong Eliminator: Long Forwards và ít nhất là hạng 8 Eternal City để mỡ Custom M-Type GT.
  # Custom M-Type ST

  Giành huy chương trong Grand Prix 2 và ít nhất là hạng 2 White Mountain để mỡ Custom M-Type ST.
  # Custom R170 ST

  Giành huy chương trong Race: Long Forwards và ít nhất là hạng 2 Eternal City để mỡ Custom R170 ST.
  # Custom R185 DX

  Giành huy chương trong Eliminator: Lower Link Forwards và ít nhất là hạng 6 Eastern Bay để mỡ Custom R185 DX.
  # Custom R202 GT

  Giành huy chương trong Race: Forwards và ít nhất là hạng 8 White Mountain để mỡ Custom R202 GT.
  # EA GT

  Hòan tất Central Route Challenge Sheet để mỡ EA GT.
  # Etnies Racer

  Hòan tất Motor City Challenge Sheet để mỡ Etnies Racer.
  # Euro Classic LM

  Hòan tất Eternal City Challenge Sheet để mỡ Euro Classic LM.
  # Factory M-Type DX

  Giành huy chương trong Road Rage: Reverse và ít nhất là hạng 5 White Mountain để mỡ Factory M-Type DX.
  # Factory M-Type GT

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Short Reverse và ít nhất là hạng 8 Eternal City để mỡ Factory M-Type GT.
  # Factory R175 DX

  Giành huy chương trong Race: Long Reverse và ít nhất là hạng 5 Eternal City để mỡ Factory R175 DX.
  # Factory R190 GT

  Giành huy chương trong Road Rage: Forwards và ít nhất là hạng 8 White Mountain để mỡ Factory R190 GT.
  # Hot Rod

  Hòan tất Lone Peak Challenge Sheet để mỡ Hot Rod.
  # Limited M-Type DX

  Giành huy chương trong Race: Short Reverse và ít nhất là hạng 6 Central Route để mỡ Limited M-Type DX.
  # Limited M-Type GT

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Long Reverse và ít nhất là hạng 9 Central Route để mỡ Limited M-Type GT.
  # Limited M-Type ST

  Giành huy chương trong Grand Prix 3 và ít nhất là hạng 3 Eastern Bay để mỡ Limited M-Type ST.
  # Limited R175 ST

  Giành huy chương trong Race: Long Reverse và ít nhất là hạng 3 Central Route để mỡ Limited R175 ST.
  # Limited R190 DX

  Giành huy chương trong Road Rage: Long Reverse và ít nhất là hạng 6 Eastern Bay để mỡ Limited R190 DX.
  # Limited R205 GT

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Short Reverse và ít nhất là hạng 9 Central Route để mỡ Limited R205 GT.
  # Logitech World Racer

  Hòan tất Rank 10 Ultimate Revenge GP để mỡ Logitech World Racer.
  # Mobile Diner

  Giành huy chương trong Street Car Set On Fire và ít nhất là hạng 3 Central Route để mỡ Mobile Diner.
  # Modified A165 ST

  Giành huy chương trong Grand Prix 1 và ít nhất là hạng 1 Motor City để mỡ Modified A165 ST.
  # Modified M-Type DX

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Forwards và ít nhất là hạng 5 White Mountain để mỡ Modified M-Type DX.
  # Modified M-Type GT

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Long Reverse và ít nhất là hạng 8 Eternal City để mỡ Modified M-Type GT.
  # Modified M-Type ST

  Giành huy chương trong Race: Short Reverse và ít nhất là hạng 1 Motor City để mỡ Modified M-Type ST.
  # Modified R185 DX

  Giành huy chương trong Grand Prix 5 và ít nhất là hạng 5 Eternal City để mỡ Modified R185 DX.
  # Modified R202 GT

  Giành huy chương trong Eliminator: Reverse và ít nhất là hạng 8 White Mountain để mỡ Modified R202 GT.
  # Nixon Special

  Hòan tất Eastren Bay Challenge Sheet để mỡ Nixon Special.
  # Off Road C170 Mid

  Giành huy chương trong Tram-A-Tised và ít nhất là hạng 3 Central Route để mỡ Off Road C170 Mid.
  # Off Road C180 Super

  Giành huy chương trong Noodles Of Fun và ít nhất là hạng 6 Central Route để mỡ Off Road C180 Super.
  # Prototype M-Series DX

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Reverse và ít nhất là hạng 7 Angel Valley để mỡ Prototype M-Series DX.
  # Prototype M-Series GT

  Giành huy chương trong Road Rage: Long Forwards và ít nhất là hạng 10 Motor City để mỡ Prototype M-Series GT.
  # Prototype M-Series ST

  Giành huy chương trong Eliminator: Long Reverse và ít nhất là hạng 3 Eastern Bay để mỡ Prototype M-Series ST.
  # Prototype R175 ST

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Long Forwards và ít nhất là hạng 3 Central Route để mỡ Prototype R175 ST.
  # Prototype R195 DX

  Giành huy chương trong Race: Forwards và ít nhất là hạng 7 Angel Valley để mỡ Prototype R195 DX.
  # Prototype R205 GT

  Giành huy chương trong Race: Forwards và ít nhất là hạng 10 Lone Peak để mỡ Prototype R205 GT.
  # Revenge Racer

  Get a 100% game completion để mỡ Revenge Racer.
  # Saloon C175 Mid

  Giành huy chương trong Road To Ruins và ít nhất là hạng 2 Eternal City để mỡ Saloon C175 Mid.
  # Saloon C180 Super

  Giành huy chương trong Silly-Cone Valley và ít nhất là hạng 8 Angel Valley để mỡ Saloon C180 Super.
  # Sport C180 Lite

  Giành huy chương trong Shao-Lin Tumble và ít nhất là hạng 6 Central Route để mỡ Sport C180 Lite.
  # Sports C190 Super

  Giành huy chương trong Jump On The Jam và ít nhất là hạng 9 Motor City để mỡ Sports C190 Super.
  # Stock C175 Super

  Giành huy chương trong Mount Crushmore và ít nhất là hạng 4 Lone Peak để mỡ Stock C175 Super.
  # SUV C150 HVY

  Giành huy chương trong Drain Damage và ít nhất là hạng 4 Angel Valley để mỡ SUV C150 HVY.
  # SUV C160 Super

  Giành huy chương trong Drive-Thru Destruction và ít nhất là hạng 7 Lone Peak để mỡ SUV C160 Super.
  # Tuned M-Type DX

  Giành huy chương trong Eliminator: Forwards và ít nhất là hạng 7 Lone Peak để mỡ Tuned M-Type DX.
  # Tuned M-Type GT

  Giành huy chương trong Grand Prix 9 và ít nhất là hạng 9 Eastern Bay để mỡ Tuned M-Type GT.
  # Tuned M-Type ST

  Giành huy chương trong Road Rage: Long Reverse và ít nhất là hạng 4 Motor City để mỡ Tuned M-Type ST.
  # Tuned R180 ST

  Giành huy chương trong Race: Forwards và ít nhất là hạng 4 Lone Peak để mỡ Tuned R180 ST.
  # Tuned R195 DX

  Giành huy chương trong Race: Reverse và ít nhất là hạng 7 Sunshine Keys để mỡ Tuned R195 DX.
  # Tuned R205 GT

  Giành huy chương trong Traffic Attack: Forwards và ít nhất là hạng 10 Angel Valley để mỡ Tuned R205 GT.
  # Uitility C140 HVY

  Giành huy chương trong Mighty Docks và ít nhất là hạng 7 Motor City để mỡ Uitility C140 HVY.
  # Utility C150 Super

  Giành huy chương trong Doughnut Disturb và ít nhất là hạng 5 Lone Peak để mỡ Utility C150 Super.
  # Works M-Type DX

  Giành huy chương trong Eliminator: Short Reverse và ít nhất là hạng 6 Central Route để mỡ Works M-Type DX.
  # Works M-Type GT

  Giành huy chương trong Road Rage: Short Forwards và ít nhất là hạng 8 Eternal City để mỡ Works M-Type GT.
  # Works M-Type ST

  Giành huy chương trong Road Rage: Long Reverse và ít nhất là hạng 2 Eternal City để mỡ Works M-Type ST.
  # Works R170 ST

  Giành huy chương trong Race: Long Reverse và ít nhất là hạng 2 Eternal City để mỡ Works R170 ST.
  # Works R190 DX

  Giành huy chương trong Grand Prix 6 và ít nhất là hạng 6 Central Route để mỡ Works R190 DX.
  # Works R202 GT

  Giành huy chương trong Grand Prix 8 và ít nhất là hạng 8 Eternal City để mỡ Works R202 GT.

  # Phần thưởng

  Để kiếm thêm điểm bạn phải hòan thành các cái sau:

  50 To Won (25 Điểm): THắng 50 trận đua online
  Celebrity Status (65 Điểm): Có Burnout Clip trong Top 20 Downloads.
  Check It Out (10 Điểm): Chia sẽ Burnout Clip.
  Crash Addict (20 Điểm): Thắng 40 sự kiện online.
  Dominate The Dominator (60 Điểm): Hòan thành xuất sắc trong Dominator rank.
  Easily Offensive (20 Điểm): Hòan thành xuất sắc trong Offensive rank.
  Extremely Dangerous (30 Điểm): Hòan thành xuất sắc trong Dangerous rank.

  Not Harmless (10 Điểm): Hòan thành xuất sắc trong Harmless rank.
  Opening A Can (15 Điểm): Get five in a row on one Revenge rival.
  Perfect Assassin (55 Điểm): Hòan thành xuất sắc trong Assassvà ít nhất là hạng.5
  Race Ace (35 Điểm): Hòan thành tất cả các vòng đua khi có events với hạng cao.
  Road Warrior (25 Điểm): Lấy 1,000 Takedowns.
  .
  Totally Insane (40 Điểm): Hòan thành xuất sắc trong Insane rank.
  True Elite: (70 Điểm) Hòan thành xuất sắc trong game.
  World Rage (35 Điểm): Hòan thành tất cả tất cả sự kiện với Perfect ratings.
  Wreck Reckless (15 Điểm): Hòan thành xuất sắc trong Reckless rank.
  Your Opinion Counts (10 Điểm): Đòi hỏi phải có Burnout Clip.

  Dịch bởi yphanh2002
   
  Đang tải...
Đang tải...