Super Robot Taisen OG gaiden

Thảo luận trong 'Cheat Code - Hints - Secrets' bắt đầu bởi ht_anlao89, 23/8/09.

 1. ht_anlao89

  ht_anlao89 New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  ai có code game này cho tớ xin cái ... tìm còn khó hơn cả cái OGs
   
  Đang tải...
 2. iruka

  iruka New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  Super Robot Taisen Original Generation Gaiden

  Codebreaker


  Mã:
  Master (CBv7+, GS2v4+)
  90116678 0C04551A
  
  Infinite money
  20172F4C 24010000
  
  All OP Parts
  20173BA0 00A40821
  20173BA4 24020063
  20173BA8 03E00008
  20173BAC A02210C8
  * DO NOT attempt to sell parts!
  
  All Special Ammo Parts
  20173B70 00A40821
  20173B74 24020063
  20173B78 03E00008
  20173B7C A0221148
  
  Pilot PP isn't consumed when upgrading stats
  D05E3D60 00003430
  205E3DAC AE400480
  D05E3D60 00003430
  205E3EEC AE400480
  D05E3D60 00003430
  205E6788 AE400480
  D05E3D60 00003430
  205E4D48 00000000
  
  Increase received experience n times
  D04AAB48 00004DD3
  204AAB68 0004xxxx
  2040: 2x
  2080: 4x
  20C0: 8x
  2100: 16x
  2140: 32x
  
  Increase received PP n times
  D04AAB48 00004DD3
  204AA6A0 1000FFE8
  D04AAB48 00004DD3
  204AA644 0011xxxx
  8840: 2x
  8880: 4x
  88C0: 8x
  8900: 16x
  8940: 32x
  
  Increase received money n times
  D04AAB48 00004DD3
  204AA1B0 0010xxxx
  8040: 2x
  8080: 4x
  80C0: 8x
  8100: 16x
  8140: 32x
  
  SP Doesn't Deplete
  20228834 24020000
  * Applies to both you and the enemy.
  
  Bullets Don't Deplete
  20229A84 00000000
  * Applies to both you and the enemy.
  
  EN Doesn't Deplete
  20229B90 0000802D
  * Applies to both you and the enemy. Think before applying this code -- if your strategy involves draining the enemy's EN, either don't use this code or toggle it with a joker.
  
  Infinite actions allowed during player and enemy phases
  D0319982 0000FFFD
  2022FA60 24020001
  D0319982 0000FFFB
  2022FA60 0002102B
  (L3=On, R3=Off)
  * Applies to enemies as well. For missions where you have to allow a certain number of turns to elapse, be sure to turn the code off before ending your turn.
  Gameshark  Mã:
  Master
  F4D0962A B674451E
  Money
  24901728 1474538C
  PP
  108D4CF4 0000270F
  108D5644 0000270F
  SP
  202727D0 24020000
  EN
  20229B90 0000802D
  LV99
  20269C84 00000000

  AR MAX  Mã:
  (M)
  JMRN-E200-JBUU3
  2HXT-1WGT-3QK4J
  
  Max PP
  UYUR-GPBD-9DBFH
  UBT2-XKDB-M05T0
  8B6A-8MPP-V2PH2
  
  Max Kill
  KVNX-EWP5-QJXY8
  03PF-P280-TMNPZ
  
  Max EXP
  W1UF-WH6F-PCWEB
  208H-4YP4-45X7W
  
  Max Money
  94C4-QAVB-7Z2AJ
  EUQX-A9Y2-40N6T
  
  Inf SP
  6HN3-KWF7-WQ35W
  HGQ1-CMCW-J7MBK
  
  Inf EN
  M3C5-TJVP-6W7N8
  N7KE-1C3G-MMJ90
  
  Inf Bullet
  WPUP-P7YF-A5FYF
  K686-CHTN-HYW0B
  
  All Parts
  TF8F-DWTA-V9ENG
  NFYZ-31Z1-76ZUC
  JMU4-PCT8-15093
  XQDW-FKB9-P570Y
  0HZ9-W0PA-QD1PA
  Cứ thử nhé ko được mình kiếm cái khác xem.
   
 3. Andy Vang

  Andy Vang New Member

  Bài viết:
  1
  Đã thích:
  0
  Không dùng được bạn ơi.
  Biết là đào mộ nhưng Add thông cảm giúp.
  Mình đang dùng giả lập PSCX2 với giả lập CB9.2.ISO nhé
   
Đang tải...