Quan Vũ : buồn

Thảo luận trong 'TS Online' bắt đầu bởi tamdiep25, 14/4/06.

 1. tamdiep25

  tamdiep25 New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  PHP:
  [COLOR=#000000]
  Loading code[/COLOR][COLOR=#007700]....[/COLOR][COLOR=#0000BB]done Kết nối tới máy chủ 203.113.150.9[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]6414 Kết nối thành công[/COLOR][COLOR=#007700]. [/COLOR][COLOR=#0000BB]Trạng thái bình thường KennyNT Cấp[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]84 HP[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]627[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]627 Hạ Hầu Tôn Cấp[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]118 HP[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]1448[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]1448 Bắt đầu trận đấu Chờ người chơi điều khiển xixi161[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]0[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Đấu vật [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) - [/COLOR][COLOR=#0000BB]30 hp Thái Văn [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Đấu vật [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]đánh hụt Hạ Hầu Tôn[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Hỏa kiếm [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) - [/COLOR][COLOR=#0000BB]636 hp Chờ người chơi điều khiển xixi161[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]0[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Đấu vật [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) - [/COLOR][COLOR=#0000BB]15 hp KennyNT[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Thuật đào tẩu [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]đánh hụt xixi161 được 0 điểm kinh nghiệm Thái Văn  mất 2482 điểm kinh nghiệm Kết thúc trận đấu Trạng thái bình thường Thuốc Đại Hoàng   HP  62 at slot 3  decrease 10 KennyNT Cấp[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]84 HP[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]627[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]627 Hạ Hầu Tôn Cấp[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]118 HP[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]1403[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]1448 Bắt đầu trận đấu Chờ người chơi điều khiển xixi161[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]0[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Đấu vật [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]đánh hụt Thái Văn [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Đấu vật [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) - [/COLOR][COLOR=#0000BB]13 hp COMBO[/COLOR][COLOR=#007700]!!! [/COLOR][COLOR=#0000BB]Hạ Hầu Tôn[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Hỏa kiếm [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) - [/COLOR][COLOR=#0000BB]637 hp Chờ người chơi điều khiển xixi161[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]0[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Đấu vật [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]đánh hụt KennyNT[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Thuật đào tẩu [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]đánh hụt xixi161 được 0 điểm kinh nghiệm Thái Văn  mất 2457 điểm kinh nghiệm Kết thúc trận đấu Trạng thái bình thường Thuốc Đại Hoàng   HP  62 at slot 3  decrease 10 KennyNT Cấp[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]84 HP[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]627[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]627 Hạ Hầu Tôn Cấp[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]118 HP[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]1390[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]1448 Bắt đầu trận đấu Chờ người chơi điều khiển xixi161[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]0[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Đấu vật [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) - [/COLOR][COLOR=#0000BB]31 hp Thái Văn [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Đấu vật [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) - [/COLOR][COLOR=#0000BB]9 hp Hạ Hầu Tôn[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Hỏa kiếm [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) - [/COLOR][COLOR=#0000BB]637 hp Chờ người chơi điều khiển KennyNT[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Thuật đào tẩu [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]đánh hụt xixi161 được 0 điểm kinh nghiệm Thái Văn  mất 2432 điểm kinh nghiệm Kết thúc trận đấu Trạng thái bình thường Thuốc Đại Hoàng   HP  62 at slot 3  decrease 7 KennyNT Cấp[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]84 HP[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]627[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]627 Hạ Hầu Tôn Cấp[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]118 HP[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]1350[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]1448 Bắt đầu trận đấu Chờ người chơi điều khiển xixi161[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]0[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Đấu vật [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) - [/COLOR][COLOR=#0000BB]37 hp Thái Văn [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Đấu vật [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) - [/COLOR][COLOR=#0000BB]13 hp COMBO[/COLOR][COLOR=#007700]!!! [/COLOR][COLOR=#0000BB]Hạ Hầu Tôn[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Hỏa kiếm [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) - [/COLOR][COLOR=#0000BB]637 hp Chờ người chơi điều khiển KennyNT[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Thuật đào tẩu [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]đánh hụt xixi161 được 0 điểm kinh nghiệm Thái Văn  mất 2408 điểm kinh nghiệm Kết thúc trận đấu Trạng thái bình thường Disconnected [/COLOR][COLOR=#007700]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]Warrior HP is low [/COLOR][COLOR=#007700]!! [/COLOR][COLOR=#0000BB]Ngừng kết nối với máy chủ [/COLOR][COLOR=#007700]!!! [/COLOR][COLOR=#0000BB]Bắt đầu tự động kết nối [/COLOR][COLOR=#007700]... [/COLOR][COLOR=#0000BB]Loading code[/COLOR][COLOR=#007700]....[/COLOR][COLOR=#0000BB]done Kết nối tới máy chủ 203.113.150.9[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]6414 Kết nối thành công[/COLOR][COLOR=#007700]. [/COLOR][COLOR=#0000BB]Trạng thái bình thường KennyNT Cấp[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]84 HP[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]627[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]627 Hạ Hầu Tôn Cấp[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]118 HP[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]1300[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]1448 Bắt đầu trận đấu Chờ người chơi điều khiển xixi161[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]0[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Đấu vật [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) - [/COLOR][COLOR=#0000BB]37 hp Thái Văn [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Đấu vật [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) - [/COLOR][COLOR=#0000BB]13 hp COMBO[/COLOR][COLOR=#007700]!!! [/COLOR][COLOR=#0000BB]Hạ Hầu Tôn[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Hỏa kiếm [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) - [/COLOR][COLOR=#0000BB]637 hp Chờ người chơi điều khiển KennyNT[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Thuật đào tẩu [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]đánh hụt xixi161 được 0 điểm kinh nghiệm Thái Văn  mất 2384 điểm kinh nghiệm Kết thúc trận đấu Trạng thái bình thường Disconnected [/COLOR][COLOR=#007700]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]Warrior HP is low [/COLOR][COLOR=#007700]!! [/COLOR][COLOR=#0000BB]Ngừng kết nối với máy chủ [/COLOR][COLOR=#007700]!!! [/COLOR][COLOR=#0000BB]Bắt đầu tự động kết nối [/COLOR][COLOR=#007700]... [/COLOR][COLOR=#0000BB]Loading code[/COLOR][COLOR=#007700]....[/COLOR][COLOR=#0000BB]done Kết nối tới máy chủ 203.113.150.9[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]6414 Kết nối thành công[/COLOR][COLOR=#007700]. [/COLOR][COLOR=#0000BB]Ngừng kết nối với máy chủ [/COLOR][COLOR=#007700]!!! [/COLOR][COLOR=#0000BB]Bắt đầu tự động kết nối [/COLOR][COLOR=#007700]... [/COLOR][COLOR=#0000BB]Loading code[/COLOR][COLOR=#007700]....[/COLOR][COLOR=#0000BB]done Kết nối tới máy chủ 203.113.150.9[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]6414 Kết nối thành công[/COLOR][COLOR=#007700]. [/COLOR][COLOR=#0000BB]Trạng thái bình thường KennyNT Cấp[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]84 HP[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]627[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]627 Hạ Hầu Tôn Cấp[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]118 HP[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]1250[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]1448 Bắt đầu trận đấu Chờ người chơi điều khiển KennyNT[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Đấu vật [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) - [/COLOR][COLOR=#0000BB]137 hp xixi161[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]0[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Đấu vật [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) - [/COLOR][COLOR=#0000BB]30 hp Hạ Hầu Tôn[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Chạy trốn thất bại [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]đánh hụt Chờ người chơi điều khiển KennyNT[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Thuật đào tẩu [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]đánh hụt xixi161 được 0 điểm kinh nghiệm Thái Văn  mất 2360 điểm kinh nghiệm Kết thúc trận đấu Trạng thái bình thường Disconnected [/COLOR][COLOR=#007700]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]Warrior HP is low [/COLOR][COLOR=#007700]!! [/COLOR]

  Nghệ thuật hút party mở PK giết pet
   
  Đang tải...
 2. thikbimbim

  thikbimbim New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  chao: ma co chuyen nay xay ra ko,nick xĩixi161 minh chua nghe wa,va lai kennyNT ko lam chuyen nay,dung co bay ba,voi lai luu cho can trom giet pet nguoi ta xong,dang tai nick kennyNT.cang luc sevrer quan vu ngay cang loan.ca tui nua choi nick khungboND ko biet bi ai hut pt vao mo pk, hen la luc do ngung lv ko la co the cung se chay pet,thi se nghi la ai lam thi chi co luu cho can trom,con hom bua minh noi thang nổpo` thi minh tuong no lam,nen no noi lai ko co lam,thi minh cung xin loi no.chuyen gi se den voi sevrer quan vu day. gio anh em kho luyen lv vi chuyen bi hut pt
  ngay cang roi ram sevrer lai ko doan ket,toan la choi sock nhau.ma ban psot bai o tren kia dung co noi tam bay nha,ko duoc dau a' phai co bang chung
   
 3. taingan

  taingan New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  haha ... giấu đầu lồi đuôi rồi hã. nói mà kô biết ngượng sao... cho nick xixi161 qua bên chổ hứa chu, chổ người ta dang train lv pet tự nhiên có nick xixi161 hut pt... tao đã cảnh cáo chúng mày rồi... chơi hút pt với tao thì đừng có trách... tụi mày cố tình post bài lên đây tao đéo ngán... serv quan vũ này tao chán lắm rồi .... tao kô muốn gây sự với bất cứ thằng nào thì đừng có động đến tao... tao đã cảnh cáo chơi trò hút pt tao ko cho tao train lv pet thì ráng mà chịu

  chơi người khác bị người khác chơi lại lên đây làm quạng... nhục quá đi mất có chơi thì có chịu đi nhá đừng có như thế.... tụi mày có giỏi vào hút pt tao 1 lần nữa coi... lần này tao cảnh cáo ... hút pt lần nữa tao tuyên bố bọn mày nghĩ ts cùng với tao nhá
   
 4. ntphuong128

  ntphuong128 New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  em ko hỉu hút pt là gì ?????
  Giờ có nhìu kỉu mới thế, hút pt mở pk giết pet :-/ :-/
  I don't understand I don't understand I don't understand I don't understand I don't understand I don't understand I don't understand I don't understand I don't understand I don't understand I don't understand
   
 5. lhnhot

  lhnhot New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  à quên mất để có cái gọi là bằng chứng thì coi cho kĩ nha

  [​IMG]

  ghi chú: VN1510759 là id của nick xixi161... ông mày biết thế nào bọn mày cũng post lên đây để mà làm quạng ... chưa đủ trình độ đâu em... tao đéo muốn gây sự, bọn mày thich chơi tao chiều... nhịn đủ lắm rồi bọn tao đéo phải để cho thằng nào thích nói xấu là nói xấu thích xỏ lá là xỏ lá... riêng mày nha noobpro tao nói cho bọn mày biết... bọn mày bẩn nhất serv thì thằng nào trong quan vũ mà kô biết bọn chúng mày... mày hút pt bọn ABC khungboND natgao kô cho bon nó train lv còn hù là cho tụi nó nghĩ ts hã... tụi mày chưa đủ tư cách... có chơi thì có chịu đừng có làm cái trò mất nết đó ... chơi người ta bị người ta chơi lại thì đi làm quạng đối với bọn chúng mày tao đéo cần phải chơi quân tử bọn mày tiểu nhân thì tao chơi theo kiểu tiểu nhân
  p/s: KennyNT server quan vũ... nói cho toàn serv biết tui đây kô muốn gây sự kể từ bây giờ ai đụng tui. tui kô tha đâu nhịn đủ quá rồi ... serv càng ngày càng chán, người thì ít mà bọn chó càng ngày càng nhiều... tao đéo cần biết ai là ai động đến tao tao chơi lại... còn nick xixi161 tao đã cảnh cáo trên kênh toàn còn chơi trò pt tao cho chạy đệ mà kô nghe vẫn login vào chơi tiếp thì ráng mà chịu... tao nói thiệt bọn mày cả serv quan vũ đéo ai ưa đâu kể cả admin

  [​IMG]

  2 link trên có die nói em nha để em post lên lại
   
 6. tony00

  tony00 New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  Bị nói chơi hút pt PK pet trước, cay quá qua hút lại mà hem đc . Thằng này nó giỏi mà bẩn tính quá. Còn thằng nào làm trù hút pt đêm hôm trước thì 99% là mày làm. ABC, khungboND, HoaManLau đều nghĩ là mày làm.
   
 7. hoangda911

  hoangda911 New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  Hiện giờ tolet ko còn muốn ân oán với mọi chuyện gì nữa.Mong các bạn trong sv đừng có phá để mình train lv.Còn những người cắn trộm tao hãy đợi đấy rồi cũng có ngày người ở lại đệ đi nhé.
   
 8. vanngabk

  vanngabk New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  hix, boa' tay .com .TS ngay cang chan'
   
 9. trieutinh05

  trieutinh05 New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  ABC khungboND chính bọn tao sửa code cho nó nè .
  chơi trò hút pt rồi nói tao làm trước à . mà tao cũng chẳng cần nói nhiều hút pt thằng nào trước hay sau cũng vậy . nhưng để xem thằng nao ăn thằng nào cho biết .

  tụi ABC sợ mày hút pt ko cho nó luyện lv nên nó không dám lên đây nói thôi còn cái loại bẩn tính như mày thì tao không nói nhiều mà tao làm thôi noobpro à . Tao cũng chán cái ts này rồi nghỉ thì nghỉ luôn nhưng mà tao sẽ cho mày nghỉ cùng tao cho vui . :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug:
   
 10. socnau

  socnau New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  oạch!mấy ku chửi nhau xong chưa zdạ?cho gặp tolet tí xíu,ai hút pt nhau thì chưa bít nhưng cho gặp thằng tolet chút!nó hứa cày lv giùm tui mà giờ này vẫn biệt vô âm tính!!!!
  còn nếu tolet muốn không có chuyện gì với ai nữa thì train lv cho teo di tolet ơi!rồi hãy qui ẩn giang hồ pa!!!
   
 11. quynhanh230585

  quynhanh230585 New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  a b c d e f ......dcm chán ko nói được câu nào .sorry ko muốn chửi bậy nhưng đéo nhịn nổi nữa rồi .
   
 12. darkbaron6884

  darkbaron6884 New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  đéo hỉu gì cả, mấy bữa nay thấy chửi nhau um tỏi vì cái vụ hút PT.
  coi mấy cha train pet mà khoái, có ai cho xin cái scrip train pet kô vậy, pet rùa nản quá đi +_+
   
 13. ndm0309

  ndm0309 New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  sặc lão T`... chửi làm gì giờ ken cũng nhịn hết nổi bọn này rồi.. nhịn bọn nó nhiều quá rồi... ken kô muốn gây sự bọn nó thích gây sự ken chơi tới cùng... bọn nó tiểu nhân thì mình chơi kiểu tiểu nhân ... đối với bọn này thì khỏi cần phải quân tử cả serv quan vũ biết mặt bọn noobpro này quá rồi... nó chơi trò hút pt team khungboND ABC natgao kô cho train lv còn hù là "tụi mày nghi ts đi là vừa".. cái câu này đáng lẽ giành cho tụi nó mới đúng
   
 14. titi4648

  titi4648 New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  có câu lệnh điều kiện không đúng chủ pt thì dis mà giống SDV á ,chưa thông thạo đừng có nghịch dại^_^
   
 15. TestWelcome

  TestWelcome kilobook@gmail.com

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  thang nao` lam chuyen do thi` kiem nha` thang do roi` dot .co dau oday chui? an thua gi` toi no'!!!
   
 16. ttang96

  ttang96 New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  đúng rồi đó,biết thằng nào làm thì đốt nhà nó đi,đốt xong cho nó ăn BHQN là bay xác luôn,khỏi chửi nó nữa:P
  ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,ho` dô ta kéo nó lên giùm,
   
 17. ndk01982

  ndk01982 New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  =(( =(( =(( =((


  Mã:
                                                                              30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 
   
 18. ComprarViagraOnline

  ComprarViagraOnline New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  hẽm hỉu gì hít


  Mã:
  30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 30 cục chả,30 cục nêm 
   
 19. trungkhongtac

  trungkhongtac New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  Mấy người chửi nhau quý tôc quá tui chả hiểu gì hết . Cho hỏi hút pt là seo , chỉ tui thử đi hút pt sem sao hehe ^_^ :D
   
 20. duonggiacat

  duonggiacat New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  các bác cho em hỏi.em chơi TS cũng khá lâu rồi nhưng lv còn lẹt đẹt lắm. nghe nói có chương trình train lv mà chẳng biết làm kiểu gì cả. vả lại em đọc mà chẳng hiểu những từ các bác nói nữa nào là hút pt nào là pet. nghe như đọc bùa vậy chẳng thể nào hiểu nổi. các bác cho em biết với được ko????chỉ cho em với để em luyện lv lên nhanh. em cám ơn lắm lắm.
  ::( ::( ::(
   
Đang tải...