[PS2-Hints] Fatal Frame III : The Tormented

Thảo luận trong 'Hộp Lưu Trữ' bắt đầu bởi lethcmgiang, 18/8/06.

 1. lethcmgiang

  lethcmgiang New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  Fatal Frame III : The Tormented
  Note : Save game sau khi hoàn thành lần đầu để vào mission mode
  Unlockables :
  Equipped Function Fs : Hoàn tất tất cả nhiệm vụ ở S Rank
  Equipped Function In : Hoàn tất game ở chế độ Nightmare mode
  Equipped Function Sn : Hoàn tất game ở chế độ Normal mode
  Equipped Function Zm : Hoàn tất game ở Normal mode và chụp được trên 100 ghost.
  Kei-Browband : Hoàn tất game ở Normal mode
  Kei-Fox ears : Hoàn tất game ở Hard mode hay 3 lần ở Normal mode
  Kei-Glasses : Hoàn tất game ở Hard mode 2 lần hoặc trong Nightmare mode
  Kei-Glasses (white) : Hoàn tất ghost list
  Kei-Yukata (navy) : Hoàn tất game ở Normal mode
  Kei-Yukata (orange) : Hoàn tất game ở Hard mode 2 lần hoặc trong Nightmare mode
  Miku-Barrette : Hoàn tất game ở Normal mode
  Miku-Cat ears : Hoàn tất game ở Hard mode hay 3 lần ở Normal mode
  Miku-Glasses : Hoàn tất game ở Hard mode 2 lần hoặc trong Nightmare mode
  Miku-Headband : Hoàn tất ghost list
  Miku-Pinafore dress : Hoàn tất game ở Nightmare mode hoặc hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong mission mode
  Miku-Yukata (blue) : Hoàn tất game ở Normal mode
  Miku-Yukata (pink) : Hoàn tất game ở Hard mode 2 lần hoặc trong Nightmare mode
  Miku-Zero costume : Hoàn tất game ở Hard mode hay 3 lần ở Normal mode
  Rei-Cat ears : Hoàn tất game ở Hard mode hay 3 lần ở Normal mode
  Rei-Glasses : Hoàn tất game ở Hard mode 2 lần hoặc trong Nightmare mode
  Rei-Hair ornament : Hoàn tất game ở Normal mode
  Rei-Headband : Hoàn tất ghost list
  Rei-Pinafore dress : Hoàn tất game ở Nightmare mode hoặc hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong mission mode.
  Rei-Suit Complete : Hoàn tất game ở Hard mode hay 3 lần ở Normal mode
  Rei-Yukata (black) : Hoàn tất game ở Normal mode
  Rei-Yukata (red) : Hoàn tất game ở Hard mode 2 lần hoặc trong Nightmare mode
  Ruri-Bell : Hoàn tất game ở Hard mode hay 3 lần ở Normal mode
  Ruri-Ribbon : Hoàn tất game ở Normal mode
  The concept : Hoàn tất game ở Normal mode và chụp trên 150 con ghost.
  Trailer : Hoàn tất game ở Normal mode và chụp trên 50 con ghost.
  Trailer images : Hoàn tất game ở Normal mode và chụp trên 50 con ghost.
  Upgraded Lens (Crush) : Hoàn tất game ở Normal mode và chụp trên 150 con ghost.
  Upgraded Lens (Serial) : Qua được tất cả các nhiệm vụ trong mission mode ( không bắt buộc về rank )
  Upgraded Lens (Stop) : Hoàn tất game ở Normal mode

  Dịch bởi Genius_Ranza
   
  Đang tải...
Đang tải...